Chotěboř


- toto desetitisícové město leží na Českomoravské vysočině pod hřebeny Železných hor. Nachází se v nadmořské výšce 515 m. Spadá do okresu Havlíčkův Brod a kraje Vysočina.

Oficiální stránka města Chotěboře Kliknutím na obrázek (vlevo) se můžeš podívat na oficiální stránku města Chotěboře. Na obrázku je "Panský dům", který najdeš na chotěbořském náměstí. V současnosti zde v přízemí je hospoda, kde dobře vaří a točí dobré pivo. V poschodí je ještě salónek a herna se stoly na kulečník a billiár. Objekt s věžičkou s hodinami je původní chotěbořská radnice, dnes již sloužící jako "lidovka" nebo-li lidová škola umění.
Město Chotěboř oslavilo v roce 2001 již 670 let od svého založení, což bylo již v roce 1331. Oslavy založení probíhaly spolu s oslavami železniční tratě z Havlíčkova Brodu do Pardubic, která také slavila výročí, a to 130 let od svého vzniku (1871).


Historie
Město vzniklo z původní osady na odbočce z Liběcké stezky (Žďár n.S.-Čáslav) na Havlíčkův Brod (tehdy Německý Brod). První písemný doklad o Chotěboři je z poloviny 13.století a hovoří se v něm o zdejší těžbě stříbra. Chotěboř byla roku 1278 povýšena na město. Práva královského města a znak v barvách červené, bílé a zlaté jí udělil král Jan Lucemburský v roce 1331. Chotěboř se poté stala věnným městem českých královen.
Chotěbořský zámek Na letecké fotografii města od jihozápadu (vpravo) jsou vzadu Železné hory, v popředí chatová osada u Břevnické nádrže, kterou chotěbořáci rádi využívají ke koupání.
Roku 1499 přešla Chotěboř do majetku mocného rodu Trčků z Lípy. Po bitvě na Bílé hoře střídalo město majitele. V místním zámku, který dal postavit na místě staré tvrze v létech 1701 - 1702 hrabě Kinský v barokním stylu, se vystřídala řada šlechtických rodů. Poslední z nich, Dobrzenští z Dobrzenic získali zámek v r. 1847 a v nedávné době jim byl vrácen.

Okolí města
Nedaleko Chotěboře vytvořila řeka Doubrava kaňonovité údolí, plné skalních věží a obřích hrnců, s vodopádem a kamenným mořem. Místně se nejpohlednější část řeky mezi obcemi Bílek a Chotěboř nazývá Doubravka. Turistická naučná stezka údolím Dobravky o délce 4,5 km vede romantickými místy i nalezišti chráněných rostlin a živočichů. Dravá říčka zajatá v úzkém korytu vytváří nezapomenutelnou podívanou.

interiér kavárny Kavárna Modrá hvězda Chotěboř
Exkluzivní kavárna v centru Chotěboře, velkoplošná videoprojekce, hifi 3D ozvučení, internet, hudební a zábavné akce, školení, prezentace. Pronájem dataprojektoru, PC s internetem, videa, DVD atd.

Čertův stolek, Chotěboř
Stylová hospůdka na křižovatce silnic od Havlíčkova Brodu, Ždírce a Golčova Jeníkova nedaleko samotného centra města. Na výběr zde máte kromě tradičního výběru nápojů také několik méně známých druhů piva z Vysočiny, která na Havlíčkobrodsku nejsou příliš rozšířená. Pokud budete mít štěstí, uvítá vás hned za dveřmi sám majitel, již tradičně dobře naladěný.

Gymnázium, Chotěboř
Státní gymnázium nabízející osmileté a čtyřleté studium.
Z historie školy :
Dne 21. ledna 1903 bylo na schůzi městského zastupitelstva v Chotěboři navrženo podniknout kroky, jež by směřovaly ke zřízení státní reálky. Za tím účelem byla zvolena zvláštní komise, které se však tento návrh uskutečnit nepodařilo.
gympl O tři roky později se vedení města k této otázce vrátilo a městské zastupitelstvo podalo 20. prosince 1906 zemské školní radě v Praze žádost o zřízení státní reálky v Chotěboři. Chotěbořská obec se zaručovala postavit vlastním nákladem školní budovu, opatřit ji vnitřním zařízením, zajistit otop a osvětlení a vydržovat školu do 1. ledna 1908, bude-li reálka otevřena dne 15. září 1907. Zemská školní rada doporučila tuto žádost, vídeňská vláda ji však zamítla. Tento nezdar neodradil městské zastupitelstvo od úmyslu založit ve městě střední školu. Dne 4. března 1910 se usneslo poskytovat škole úplný náklad pro prvé dva roky její existence, vezme-li pak stát reálku do své správy a bude ji dále vydržovat. Do Prahy a Vídně bylo vypraveno několik deputací složených ze zástupců města a českých poslanců, na něž se Chotěboř obrátila se žádostí o podporu. Z chotěbořských občanů byl v tomto směru nejaktivnější stavitel František Kruml a z poslanců říšské rady univ. prof. František Drtina. Desetileté úsilí o zřízení střední školy v Chotěboři skončilo úspěšně až 28. května 1913, kdy zástupci města podporováni třemi českými poslanci říšské rady, dosáhli při audienci u ministerské předsedy hraběte Sturghka a ministra kultury a vyučování Hussarka závěrečného slibu zřízení komunálního reálného gymnázia typu A v Chotěboři s tím, že výuka v něm bude zahájena po počátku školního roku 1913-14. Představitelé vlády slíbili zároveň škole státní podporu v prvních dvou letech a převzetí školy do státní správy ve školním roce 1915-16.


Zde přidávám ještě některé další odkazy na chotěbořské WWW-stránky :
WWW.CHOTEBOR.CZ
WWW.CHOTEBOR.OBEC.CZ
Kavárna Modrá hvězda
Gymnázium, Chotěboř


ZPĚT